Javítás, Karbantartás

Tűzgátló ajtók karbantartása

Tűzgátló ajtó karbantartás

Tűzgátló ajtók karbantartása

A tűzgátló ajtó karbantartása fontos és elengedhetetlen feladat! A karbantartási felülvizsgálatoknak rendszeresen kell megtörténniük és kizárólag csak szakember végezheti el őket. A karbantartásról minden esetben jegyzőkönyv készül a Tűzgátlóajtó Specialista Kft. szakemberei részéről. Ezzel igazolhatja, hogy a tűzgátló ajtó tervszerű karbantartása megtörtént. Bármilyen tűz esetén így igazolhatja, hogy eleget tett az ide vonatkozó tűzbiztonsági előírásoknak.

A tűzgátló ajtók javasolt karbantartási terve:

Tevékenység

Periódus

Ritka használat

Közepes használat

Gyakori használat

A pántok zsírozása és beállítása
A zárak olajozása
Az ajtó záródásának beállítása
Az ajtócsukók beállítása
A pánik szerkezet beállítása 

FÉLÉVENTE

HÁROM HAVONTA (*)

HAVONTA(*)

Rögzített csavarok ellenőrzése (csapok, pántok, pánikszerkezet csavarjai) 

KÉTÉVENTE 

ÉVENTE(*) 

FÉLÉVENTE(*)

Felülvizsgálni a tömítéseket és a pántokat Felülvizsgálni az esetlegesen deformált zárat

NÉGYÉVENTE

KÉTÉVENTE(*)

ÉVENTE(*) 

Kopott alkatrészek cseréje sérült és elromlott alkatrészek cseréje 

AMIKOR SZÜKSÉGES

AMIKOR SZÜKSÉGES 

AMIKOR SZÜKSÉGES

(*) Abban az esetben, ha az ajtó valóban nem ritkán van használva, a megfelelő mozgás csak ajtócsukó használatával garantálható.

 

Ritka használat = napi nyitás: 0-10 

Közepes használat = napi nyitás 5-50 

Gyakori használat = napi nyitás 40-200 

 

Különleges körülmények esetén (pl kórházi alkalmazás) ahol akár napi 1000 ajtónyitás is előfordulhat a karbantartási programot a speciális igénybevételhez kell igazítani! 

 • Tilos rögzítő elemeket használni az ajtó nyitva tartására. A lengőszárnyat csakis a gyártó által engedélyezett eszközökkel szabad nyitva tartani. 
 • Az ajtók felületét rendes háztartási tisztítószerekkel kell tisztítani; kerülni kell a dörzsölő hatású, agresszív anyagok, illetve oldószerek használatát.

A tűzgátló ajtók karbantartásának fő elemei:

 • Pántok beállítása: Az ajtószárnynak a padlótól 3-10 mm magasságban kell elhelyezkednie és a tok illetve az ajtószárny közti légrés szélességének azonosnak kell lennie az ajtó teljes magasságában. Ellenkező esetben állítson a pántokon: távolítsa el a pánttakarókat, majd a csavarok segítségével állítsa be a az ajtószárny pozícióját 
 • Kilincs ellenőrzése: A kilincs legyen könnyen lenyomható, és megfelelően álljon vissza alaphelyzetbe, hogy biztosított legyen a retesz sima mozgatása. 
 • A zár beállítása: A zár legyen portalan és ne legyen lefestve. A zárnyelv tudjon könnyen visszaugrani, és legyen akadálymentes az útja a tokba. Zárt ajtónál a szárny és a tok közti rés maximum néhány milliméter legyen. 
 • Az ajtócsukódás szabályozása: Ha az ajtószárnyat 60 fokos szögből elengedjük, teljesen be kell tudni csukódnia. Ha nem így történik, ellenőrizze a rugó feszességét, vagy állítsa át az ajtócsukót. Ellenőrizze a csukássorrend szabályzót és csavarjait. 
 • Az ajtócsukó beállítása: Az ajtócsukóban rugó segítségével szabályozható a szárny csukódása, ami az ajtócsukódás utolsó fázisának erősségét szabályozza. A csukódás gyorsasága a csavar állításával szabályozható. 
 • Pánikrúd beállítása: Lásd fent a kilincsnél és a zárnál leírtakat. Ellenőrizze a felső zárnyelv működését. Ellenőrizze, hogy az alsó része szabad –e. 
 • Ajtószárny, szárny-tok távolság ellenőrzése: Az ajtószárnyak és az ajtótokok nem lehetnek deformáltak, korrodáltak, vagy sérültek. 
 • Csapágyak és pántok ellenőrzése: A pántok szétszerelt állapotban könnyen ellenőrizhetőek, nem megfelelő állapot esetén fekete port eresztenek. A pántok rossz állapota csukódás nem megfelelő szabályozását eredményezi. 
 • Zár állapotának ellenőrzése: Szerelje szét a zárat és ellenőrizze biztosítsa a nyelv szabad mozgását.
 • A hőszigetelő tömítés cseréje: Az aljzat tömítése kivehető. 

Sérült elemek cseréje: Tűzgátló ajtók tartozékait csak arra szakosodott kereskedőtől szabad beszerezni. Az ablakokat üvegezőkerettel együtt kell cserélni.